กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-04  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 753 ครั้ง
 

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ดำเนินการจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคาร   เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ซึ่งมีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายอภัยชนม์  วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และนายอธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมเป็นแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร จำนวน 2,000 แท่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด ดังนี้

1) ชุมชนชายฝั่งทะเลตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

2) ชุมชนชายฝั่งทะเลตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

3) ชุมชนชายฝั่งทะเลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

4) ชุมชนชายฝั่งทะเลตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยจะใช้ระยะเวลาในการจัดสร้างและจัดวางปะการังเทียมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,957)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,153) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,135) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,089) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (837) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (836) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (753) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (719) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (717) ประชุมเรื่อง .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900