การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 547 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ร่วมบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตามกรอบความร่วมมือไทย เวียดนามในการแก้ไขปัญหาการทำประมงระหว่าง 2 ประเทศ โดยการสนับสนุน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในการฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) หรือปะการังเทียม (Artificial Reefs) เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย แหล่งอาหาร และสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,958)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,154) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,135) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,091) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (838) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (837) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (753) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (720) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (718) ประชุมเรื่อง .. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900