ประวัติ ศพช.กระบี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)

ประวัติ ศพช.กระบี่ 

เกี่ยวกับเรา

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 897 ครั้ง
 

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)  สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ เดิมคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝังกระบี่ หรือเดิมคือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.กระบี่ สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้รับการก่อสร้าง ตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย ของ กรมประมง ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะการณ์ในปี พ.ศ. 2528 - 2529 โดยใช้เงินกู้ จากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADC) และจาก OPEC FUND ร่วมกับเงินสมทบจากรัฐบาลไทยเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 83,145,939.00 บาท โดยใช้พื้นที่ของ ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองจิหลาด" พื้นที่ 93 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กองนโยบายและแผนงานประมง ได้ส่งมอบให้ กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี พ.ศ.2536 และเปิดดำเนินการในปีเดียวกัน

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขวัญจังหวัดกระบี่.. (6,230)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (918) ประวัติ ศพช.กระบี่.. (897) ภาพหน่วยงาน.. (674) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (663) ยุทธศาสตร์.. (548) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ยินดีต้อนรับ .. (548) ค่านิยม.. (518) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิง ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ .. (508) ศพช.กระบี่ รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (285) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (212) ศพช.กระบี่ ร่วมงานปิดอ่าวอันดามัน 28 มี.ค. 62.. (100)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)

     141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่