ประวัติ ศพช.กระบี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่


ประวัติ ศพช.กระบี่ 

เกี่ยวกับเรา


           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)  สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ เดิมคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝังกระบี่ หรือเดิมคือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.กระบี่ สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้รับการก่อสร้าง ตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย ของ กรมประมง ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะการณ์ในปี พ.ศ. 2528 - 2529 โดยใช้เงินกู้ จากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADC) และจาก OPEC FUND ร่วมกับเงินสมทบจากรัฐบาลไทยเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 83,145,939.00 บาท โดยใช้พื้นที่ของ ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองจิหลาด" พื้นที่ 93 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กองนโยบายและแผนงานประมง ได้ส่งมอบให้ กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี พ.ศ.2536 และเปิดดำเนินการในปีเดียวกัน

 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่    crkrabi@yahoo.com   075-662059-62   075-662060   แฟนเพจ