โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งฯ ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่


โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งฯ ปี 2564 

เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลสำคัญการขอรับอนุมัติสินเชื่อที่สำคัญของโครงการลดต้นทุนการผลิกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มชีดความสามาถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

 141 หมู่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่    crkrabi@yahoo.com   075-662059-62   075-662060   แฟนเพจ