นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2563 และได้ VDO Confidence ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2563 และได้ VDO Confidence ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-01  |   ข่าววันที่: 2020-06-01 |  อ่าน: 725 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 4/2563 และได้ VDO Confidence ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้คำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูฯ อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ การฟื้นฟูด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ มาตรการช่วยผุ้ประกอบอาชีพในภาคประมงที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ฯลฯ ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกรรมการ (ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียภาคประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ) พร้อมมอบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาภาคการประมงของไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (17,055)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (5,407) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,289) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,207) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,986) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื.. (1,931) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,910) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (1,902) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,876) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (1,709)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900