นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the Sub-Committee on Aquaculture of the Committee of Fisheries)

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the Sub-Committee on Aquaculture of the Committee of Fisheries) วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์กรมประมง

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the Sub-Committee on Aquaculture of the Committee of Fisheries) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดเตรียมท่าทีประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมฯ

ในประเด็นของความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงาน Fisheries and Aquaculture Department ของ FAO การจัดทำแนวทางปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามการจรรยาบรรณการทำประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางแบบสอบถามในรูปแบบของ Electronic Format ผ่าน Website ของ FAO การรายงานผลจากการประชุมที่สำคัญของคณะอนุกรรมการด้านการค้าสัตว์น้ำของ FAO ซึ่งช่วยให้การทำงานของคณะอนุกรรมการทั้งสอง คณะมีความสอดคล้องกัน และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การสร้างความยืดหยุ่นของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและการดำรงชีวิต และการดำเนินงานของ FAO และประเทศสมาชิก ภายหลังจากการประชุม Global Conference on Aquaculture Millennium เป็นต้น

#กรมประมง

#นายประพันธ์ลีปายะคุณรองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  3,238   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    2,107  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,478  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   1,028  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  681  กรมประมงจัดพิธีประกาศ “ปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน” ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 คว...  603  กรมประมง...ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ “ปลากระทิงไฟ” สนองพระราชเสาวนีย์พระพันปีหล...  594  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  564  กรมประมง ร่วมสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs   489  อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ๊...  471


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ