กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ กรมประมงเดินหน้าสานฝันปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” หรือ “Aquatic of Luck” สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการวาดภาพผ่านผลงานศิลปะ ที่สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการต่อยอดพัฒนาผลงานต่อไป โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่

19 พฤษภาคม –19 มิถุนายน 2565

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมงกล่าวในฐานะโฆษกกรมประมงว่า กรมประมงขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพร้อมเงินรางวัล ในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” หรือ “Aquatic of Luck” สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รางวัลและการรับรางวัล แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ ?

? ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

? ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาทจำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวมจำนวน 3 รางวัล

? ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 5,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 4,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง พร้อมเงินสด 1,500 บาท รวม 3 รางวัล

กติกาการส่งวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล”

1. ให้ผู้เข้าประกวดใช้เทคนิควาดภาพระบายสี ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว ไม่มีกรอบ ต้องเป็นภาพแนวนอน โดยเลือกใช้ สีเทียน ดินสอสี ปากกาสีชนิดต่างๆ สีอะคริลิค สีน้ำ สีโปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันเท่านั้น

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและภาพที่ได้รางวัลจะนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32

5. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 21 วันทำการ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

6. การตัดสินประกวดวาดภาพ ประกอบด้วยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทาง www.fisheries.go.th

?ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www4.fisheries.go.th หรือตาม QR Code ด้านล่าง พร้อมส่งผลงานทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองว่ากิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" “งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32”

พร้อมแนบใบสมัคร และส่งถึงกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารเชิดชายอมาตยกุล เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 8975 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 8975 ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  2,043   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,902  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,327   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  1,203  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   1,039  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   944  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   758  กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัต...  487  กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ   483  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  443


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ