พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัย การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการประมง”

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัย การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการประมง” >>>>>รูปภาพทั้งหมด<<<<<

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัย การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการประมง” โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ลงนามร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมภาคการประมง ระหว่างกรมประมงและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีขอบเขตความร่วมมือ คือ

1.ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาด้านการประมงและงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชาวประมง นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

2.ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการวิจัยและวิชาการทั้งสองหน่วยงาน

3.ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาการประมง

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจ อาทิ หลักสูตร Agrinovator IoT (Internet of Things), Application DOAE (Pest forecast), การจัดการเกษตรอัจฉริยะ และ Smart Fisherman, การแสดงงานวิจัยการประเมินผลผลิตต่อไร่โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

#นายสมชวนรัตนมังคลานนท์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง

#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,996   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,888  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,323   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  1,194  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   1,037  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   940  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   745  กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัต...  486  กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ   482  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  440


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ