ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-07-08 |  อ่าน: 151 ครั้ง
 

(ข้อมูลภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการประมงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงหวงแหนธรรมชาติและสายน้ำของแผ่นดินไทย ฟื้นฟูให้สินในสายน้ำของแผ่นดินตั้งแต่ภูเขาตลอดจนท้องทะเลกลับคืนมาเลี้ยงลูกหลานไทยน้ำพระทัยเปรียบดั่งสายน้ำที่ไม่มีสิ้นสุด สร้างความผาสุขให้แก่ปวงประชา ทรงพระราชทานพระราชดำริ ก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยเริ่มขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนาราม และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มาก ในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่าง ๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สก ปลาหมอเทศ ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภเป็นคำว่า “ปลาไทยหายไปไหนหมด” จึงมีพระราชดำริ ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้น และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ ซึ่งกรมประมงได้รับสนองพระราชดำริเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เองซึ่งเหมาะสำหรับการนำมารับประทาน และขาย ให้ปล่อยลงในแหล่งน้ำปิด เช่น บึง หรือบ่อน้ำที่สร้างขึ้น

กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทย

ตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง

ปลากระแหปลาแก้มช้ำ ปลาทุก ปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศปลาชะแวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลก

คือในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย คืนความหลากหลายของชนิดปลา และรักษาสภาพความสมดุลธรรมชาติของแหล่งน้ำ ซึ่งการเพิ่มผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีน แก่ราษฎรอีกด้วย ในปี ๒๕๖๔ กรมประมงได้ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยตามโครงการ ประกอบด้วย ปลาน้ำจืด กบ เขียด อึ่ง และกุ้งก้ามกราม จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ ชนิด และดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๔๔ ล้านตัว นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ ทำให้พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ แพร่ขยายพันธุ์ นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยตลอดไป ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดี สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย ให้อยู่ดี กินดี มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (16,981)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (5,223) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,276) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,201) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,970) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื.. (1,909) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,896) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (1,855) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,854) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (1,700)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900