การประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่าน Video Conference เพื่อร่วมกันหารือและพิจารณาระบบการควบคุมโรคของประเทศอินเดีย อาทิ การปรับแก้รายการตรวจประเมินต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  1,425   รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนั...  518  บอร์ดกุ้งแจง…นำเข้ากุ้งเพื่อแปรรูปส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ ในช่วงผลผลิตในประเ...  489  กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจค...  486  กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท...  450  กรมประมง...ชี้แจง ! การดำเนินการตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ...  429  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหม...  418  นายประพันธ์? ลีปายะคุณ? รองอธิบดีกรมประมง? ลงพื้นที่?เพื่อเยี่ยมชมโครงการระบบส่ง...  389  กรมประมงยืนยัน!! คุมเข้มการอนุญาตและคงมาตรการตรวจโรค และสารตกค้างในสินค้ากุ้งทะ...  380  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลด...  377


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ