การประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมโรคในกุ้งทะเลมีชีวิตและวัตถุดิบกุ้งทะเลของประเทศต้นทางที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2564 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่าน Video Conference เพื่อร่วมกันหารือและพิจารณาระบบการควบคุมโรคของประเทศอินเดีย อาทิ การปรับแก้รายการตรวจประเมินต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,192   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,006  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   870  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  710  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   691  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  668  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   647   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  630  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  523  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม   498

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ