นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ได้แก่ การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (Health Certificate) สถานการประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) และสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ของกุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม และปลากะพงขาว เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  1,425   รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนั...  518  บอร์ดกุ้งแจง…นำเข้ากุ้งเพื่อแปรรูปส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ ในช่วงผลผลิตในประเ...  489  กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจค...  486  กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท...  450  กรมประมง...ชี้แจง ! การดำเนินการตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ...  429  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหม...  418  นายประพันธ์? ลีปายะคุณ? รองอธิบดีกรมประมง? ลงพื้นที่?เพื่อเยี่ยมชมโครงการระบบส่ง...  389  กรมประมงยืนยัน!! คุมเข้มการอนุญาตและคงมาตรการตรวจโรค และสารตกค้างในสินค้ากุ้งทะ...  380  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลด...  377


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ