ระบบเอกสารออนไลน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ระบบเอกสารออนไลน์ 

ระบบเอกสารออนไลน์

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 850 ครั้ง
 

ระบบสารบรรณกรมประมง ระบบสารบรรณจังหวัดลำปาง เกณฑ์ประเมินด้านบัญชี

ระบบ DPIS / ระบบ DGEIS

ระบบ GFMIS ระบบ e-GP
ระบบการจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ระบบเมลกรมประมง (@fisheries.go.th) ระบบเมลสำนักงานรัฐบาล (@dof.in.th)
ระบบประชุมออนไลน์ (VDO Conference) ระบบแผน-ผลการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (40,215)  การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (13,678) แผนผัง.. (3,488) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (2,505) ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,032) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,933) ผังองค์กร.. (1,839) กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา.. (1,595) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (1,547) ประวัติ.. (1,493) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,463) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,431) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,431) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (1,428) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,212) G-Chat.. (1,171) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (1,161) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,142) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (1,135) ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560.. (1,134)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000