ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 31 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 31 ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย  นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กองโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  นางฐิติพร หลาวประเสริฐ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และนายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ปี 2564 โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานในพิธีได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ตัวแทนเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้าจำกัด ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   165   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   162  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   146  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   143  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   140  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   132  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   120  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   118  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ