ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.20 น. ณ ไทยพัฒนาการประมง หมู่ 10 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะนายสุทัศน์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ผู้ประกอบการแพรับซื้อและจำหน่ายกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุ้ง การซื้อขายกุ้ง ตลอดจนการนำระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) มาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการฯ ในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ และสามารถสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 75 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   145   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   139  No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด   136  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   136  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 51 ประจำเดือนเมษายน 2565   134  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเง...  131  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   124  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   121  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าห...  107  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 72 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ