บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายวนัส เชิดฉัน

ปฏิบัติการนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000