บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี)
    


นางสาวเบญจลักษณ์ พลายโถ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายวนัส เชิดฉัน

ปฏิบัติการนักวิชาการประมง
    
นายชิงชัย วุฒิวงศ์วณิช

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายยุทธภูมิ ศรีสงคราม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000