ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2565   วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  นางฐิติพร หลาวประเสริฐ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี เพื่อมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการและภารกิจต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ร่วมปลูกต้นทองอุไรกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   165   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   162  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   146  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   143  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   140  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   132  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   120  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   119  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ