ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม


          วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวปาริฉัตร มูสิกธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม ด้วยนักวิชาการประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร เข้าตรวจสอบสัตว์น้ำสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES อันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย (ปลากระเบนน้ำจืด)  จำนวน 2 ฟาร์ม พื้นที่ หมู่ 14 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ฟาร์ม และ หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ฟาร์ม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   166   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   138  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   104  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    94  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   82  ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "สารทไทย - กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ...  77  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565    75  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  73  ปฏิทินจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำจืด กันยายน 2565   67  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ