ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-07 |  อ่าน: 976 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัด โครงการอำเภอยิ้ม ตำบลวังชะพลู อำเภอเมือง  จำนวน 7 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 66,000 ตัว ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จำนวน 2 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 59,000 ตัว ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จำนวน 4 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 45,000 ตัว ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 25,000  ตัว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จำนวน 1 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 7,000 ตัว รวมแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  ทั้งสิ้นจำนวน 202,000 ตัว / เวลา 16.00 น.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคนงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามแนวคิด ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ณ หน้าสำนักงาน 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 60,000 ตัว โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรร่วมมือทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดรางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ ภายใน ศูนย์ฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองทางงาม บ้านหนองตากล้า หมู่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหลังการปล่อยพันธุ์ปลา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000