ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม


วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัด โครงการอำเภอยิ้ม ตำบลวังชะพลู อำเภอเมือง  จำนวน 7 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 66,000 ตัว ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จำนวน 2 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 59,000 ตัว ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จำนวน 4 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 45,000 ตัว ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 25,000  ตัว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จำนวน 1 แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา 7,000 ตัว รวมแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  ทั้งสิ้นจำนวน 202,000 ตัว / เวลา 16.00 น.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคนงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามแนวคิด ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ณ หน้าสำนักงาน 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 60,000 ตัว โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรร่วมมือทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดรางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ ภายใน ศูนย์ฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองทางงาม บ้านหนองตากล้า หมู่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหลังการปล่อยพันธุ์ปลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทำเนียบผู้บริหาร   152   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   139  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   130  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทด...  122  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   95  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   82  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    75  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   59  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   49  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ