•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย...  218   กรมประมงแจ้งเตือน    206  งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดล...  159  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564    142  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    113  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  89  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   85  ทำเนียบผู้บริหาร   85  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   83  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  81