กิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-06  |   ข่าววันที่: 2021-05-06  |  201 ครั้ง


smi</a></p>
        
      </div>
    </div>
    <!-- /.row -->

    <hr>
 
 
      <div class=

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-08  |   ข่าววันที่: 2020-09-08  |  247 ครั้ง


smile</a></p>
        
      </div>
    </div>
    <!-- /.row -->

    <hr>
 
 
      <div class=

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2020-01-06  |  261 ครั้ง


sm</a></p>
        
      </div>
    </div>
    <!-- /.row -->

    <hr>
 
 
      <div class=

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-23  |   ข่าววันที่: 2019-12-27  |  538 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ( วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2562)...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-07-01  |  411 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000