ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันที่  23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกร อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 101 ราย จำนวน 101,000 ตัว ตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (10,874)  ประวัติของหน่วยงาน.. (2,725) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,034) ปลาประจำหน่วยงาน.. (952) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (679) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (593) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (536) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (511) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (499) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (461) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (443) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (438) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (431) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (421) แบนเนอร์.. (405) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (399) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (373) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (366) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (365) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560.. (360)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000