ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

วันที่  22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 147 ราย จำนวน 147,000 ตัว ตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงวันที่  22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 147 ราย จำนวน 147,000 ตัว ตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,849)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,013) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,190) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,043) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (735) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (704) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (676) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (547) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (536) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (534) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (510) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (496) กรมประมง...เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 63 หวั่น!! น้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ.. (484) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (471) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (471) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (466) แบนเนอร์.. (441) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (415) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (405)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000