ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าตรวจให้การรับรองการเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ปลาน้ำจืด จำนวน 4 ฟาร์ม ตรวจต่ออายุการรับรองมาตรฐาน GAP ปลาน้ำจืด จำนวน 4 ฟาร์ม อำเภอโนนไทย อำเภอพิมาย อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582