ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 นางนัยนา ทีฆะ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร? มกษ.?9000_2552  เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ? และอำเภอกาบเชิง? จังหวัดสุรินทร์?

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582