ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 11-14 และ 18-21 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ปลาน้ำจืด (ฟาร์มใหม่) จำนวน 6 ฟาร์ม ตรวจให้การรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ปลานิล (ฟาร์มใหม่) จำนวน 5 ฟาร์ม และเข้าตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ปลานิล จำนวน 10 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอครบุรี อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนสูง อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582