ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2565 

popup (หน้าหลัก)


วันที่ 19 มกราคม 2565 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในการนี้ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582