ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานอาหารขั้นปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอพิมาย อำเภอสีดา และอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 ฟาร์ม โดยขณะปฏิบัติหน้าที่มีการป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ และมีการเว้นระยะห่างขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582