ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเพาะเลี้ยงเป็นอาหารปลาที่รวบรวมจาก แม่น้ำมูล โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582