ต้อนรับ พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ ผอ.สสก.ศรชล และคณะฯ รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ต้อนรับ พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ ผอ.สสก.ศรชล และคณะฯ รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ ผอ.สสก.ศรชล และคณะฯ โดยได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พร้อมรับฟัง ข้อปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ชื่นชมการทำงานเป็นทีม และการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้กลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการให้ตระหนักและรับทราบกฎระเบียบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!