นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ในประเด็น รายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ที่ได้รับการจัดสรร การติดต่อสื่อสารกับเรือประมงก่อนออกจากท่าและก่อนกลับเข้าท่า เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเรือได้แจ้งเข้า-ออก ตามประกาศ การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ซักถาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมแพสินไพบูลย์ชัย เพื่อขอความร่วมมือในการนำขยะกลับคืนสู่ฝั่ง และขอความร่วมมือในการสื่อสารกับศูนย์ PIPO ก่อนจะเข้าออกเรือ เพื่อทวนสอบการแจ้งเข้า-ออก รวมไปถึงการขอใช้ Fisheries touchเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!