ต้อนรับ พล.ร.ท.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน PIPO ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต และศรชล.จังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ต้อนรับ พล.ร.ท.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน PIPO ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต และศรชล.จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมกับชุดสหวิชาชีพ PIPO ภูเก็ต ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และศคท.จังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.ท.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน PIPO ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต และศรชล.จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบ Fishing Info ระบบการสื่อสาร และ Thaiflage รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ชื่นชมและกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือบูรณาการปฏิบัติงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาทั้งในภาวะสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 ยังคงรักษามาตรฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!