ศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT) วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT) นำโดยนาวาเอกอนุชิต พีระธำรงค์กุล รอง ผอ. สนผ. ศรชล เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง การนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ  และการปฏิบัติงานอื่นๆ ตลอดจนร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!