กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563 

กิจกรรม


ขอขอบคุณ นายกสมาคม ชาวประมงจังหวัดภูเก็ต ชาวประมง ผู้ประกอบการ กัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ร่วมกับชาวประมงผู้ประกอบการด้านการประมง และกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน126 นาย ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ ทุกๆด้าน ทั้งการสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!