รับโอนข้าราชการ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


รับโอนข้าราชการ 

กิจกรรม


ด้วยกรมประมงได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์รับโดนข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง รวมจำนวน 20 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!