รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

กิจกรรม


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

       1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

       2. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!