ประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารเผยแพร่ สติกเกอร์ข้อปฏิบัติก่อนนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารเผยแพร่ สติกเกอร์ข้อปฏิบัติก่อนนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมง 

กิจกรรม


วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต3 (ภูเก็ต) โดยว่าที่ร้อยตรีรชต ฉายศิริวัฒนา เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน นางสาวจีรนันท์ ปานพืช เจ้าพนักงานสื่อสาร นายธัชศึก คุ้มพร้อม นักวิชาการประมง พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพ และผู้ประสานงานด้านภาษา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารเผยแพร่ สติกเกอร์ข้อปฏิบัติก่อนนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมง โปสเตอร์ 13 สัตว์น้ำหายาก ห้ามนำขึ้นเรือประมง พร้อมทั้งแผนพับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต แพป.พิชัยนาวา แพแสงอรุณภูเก็ต แพเรืออ๋องเจริญกิจ และแพปลาสินไพบูลย์ชัย ให้กับเรือประมงพาณิช จำนวน 57 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!