ประชุมหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 5 /2562

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 5 /2562 

กิจกรรม


วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประชุมหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 5 /2562  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง โดยมีนางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 นาย ที่ประชุม รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน (นโยบายรัฐบาล งานตามนโยบายผู้บริหาร อธิบดีกรมประมง และผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง และมีวาระเพื่อพิจารณา ชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเด็นคำถาม ข้อซักถามและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!