ร่วมต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ร่วมต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

กิจกรรม


                  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยนายอรรถพล ปัตเมฆ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ภูเก็ต และชุดสหวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งรับทราบข้อปัญหาและให้คำแนะนำในช่วงที่มีการโอนถ่ายการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!