การประชุมชี้แจงการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงตามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การประชุมชี้แจงการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงตามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นผู้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงตามประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ ให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ที่จดทะเบียนก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ยื่นระบุประเภทท่าเทียบเรือตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ และประกาศกรมประมงฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน  การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!