ดร. อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ดร. อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต3 (ภูเก็ต) น.อ. สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับคณะดร. อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะ มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และดูการปฏิบัติงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมฟังคำบรรยาย กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ และให้ข้อเสนอแนะกระบวนการทำงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!