การประชุมเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานทางทะเบียนเรือที่เกี่ยวกับการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การประชุมเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานทางทะเบียนเรือที่เกี่ยวกับการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ได้มอบหมายให้ นางสาววารุณี สนิทเปรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานทางทะเบียนเรือที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ณ. โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!