การประชุมชี้แจงการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมงกลุ่มชาวประมงพาณิชย์อวนลากและเครื่องมืออื่่นๆ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การประชุมชี้แจงการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมงกลุ่มชาวประมงพาณิชย์อวนลากและเครื่องมืออื่่นๆ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) และชุดสหวิชาชีพร่วมชี้แจงเพิ่มเติมในการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมง การแจ้งเข้าออกเรือประมง และการแจ้งย้ายเข้าออกของลูกจ้างตามพรบ. การบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 และประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน การประชุมชี้แจงกลุ่มชาวประมงพาณิชย์อวนลากและเครื่องมืออื่นๆ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 26 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!