คณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการ ศรชล. พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


คณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการ ศรชล. พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา13.00 น. น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ต้อนรับคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการ ศรชล. พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม มาตรวจเยี่ยมและฟังคำบรรยายสรุปกระบวนการทำงานของศูนย์ ฯ และดูการทำงานของเครื่องชั่งอัจฉริยะ ณ. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!