ผู้ชนะเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ผู้ชนะเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ ร้านโอ.เอ.เซอร์วิส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!