ดร.อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ดร.อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) น.อ.สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯต้อนรับคณะ ดร.อดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะ มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และดูการปฏิบัติงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมฟังคำบรรยาย กระบวนการทำงาน ตรวจสอบเอกสาร จนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับของเรือประมง พร้อมกับฟังบรรยายการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ และให้ข้อเสนอแนะกระบวนการทำงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!