ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ขอประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ดังนี้

1. จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   จำนวน 10 อัตรา

2.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าและการเจ้งเรือเข้าออก    จำนวน 1 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและธุรการ    จำนวน 1 อัตรา

4.จ้างบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน     จำนวน 1 อัตรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!