พล.ร.ท. วรรณพล กล่อมแก้ว ผช.หน.สล.ศปมผ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


พล.ร.ท. วรรณพล กล่อมแก้ว ผช.หน.สล.ศปมผ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 10.40 น. พล.ร.ท. วรรณพล กล่อมแก้ว ผช.หน.สล.ศปมผ. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ได้สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!