การประชุมชี้แจงแนวเขตการทำการประมงอวนครอบปลากะตักตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2544

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การประชุมชี้แจงแนวเขตการทำการประมงอวนครอบปลากะตักตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) น.อ. สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) และนายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) ชี้แจงแนวเขตการทำการประมงประเภทเครื่องมืออวนครอบปลากะตักตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2544 แก่เจ้าของเรือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำการประมงเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก จำนวน 13 ราย โดยร่วมกันเสนอเส้นแนวการทำการประมงปลากะตัก เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหารกรมประมงต่อไป

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!