ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 

กิจกรรม


ตามที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้จ้างปรับปรุงสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ชื่อ นายพีรพงค์  คงหนู โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!