กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์  รัตนชู ผอ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ.ศูนย์วิจัยแลัพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานเปิดพิธี  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!